Prodajni
inženiring
nepremičnin

 
Prodajni inženiring nepremičnin
Prodajni inženiring nepremičnin razumemo kot tesno sodelovanje z naročnikom
od pričetka do zaključka projekta. Naš proces vključuje pet različnih faz.